تبلیغات
فرشته مهربانی - ورزشی
فرشته مهربانی
هرچیزی که بخوای
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هرچیزی که توبخوای درهرزمینه ای

مدیر وبلاگ :محمدامین نجفی فینی
نظرسنجی
به نظرشمادربازی جمعه پرسپولیس-استقلال چه نتیجه ای رغم خواهدخورد؟
3-                 نقطه پنالتی اول 6 متر و پنالتی دوم 10 متر است.

4-                 شعاع محوطه جریمه 6 متر است.

5-                 قوس نقطه كرنر 25 سانتیمتر است.

6-                 ابعاد دروازه 2×3 ( 3 متر طول و 2 متر ارتفاع)

7-        منطقه تعویضی روی خط طولی به فاصله 5 متر از خط وسط و به طول 80 سانتیمتر كه    40 سانتیمتر آن داخل زمین و 40 سانتیمتر دیگر آن خارج از زمین است رسم می‏شود.

8-                 تور را بایستی به پشت تیر دروازه وصل نمود ( توردروازه می‏تواند از الیاف كنف، كتان و نایلون باشد).

قانون 2   توپ

توپ بازی باید كروی و رویه آن باید از چرم یا سایر مواد تأئید شده باشد. ( توپ تنبل)

1-                توپ بازی شماره 4 است.

2-                 وزن توپ 400 تا 440 گرم.

3-        محیط توپ 62 تا 64 سانتیمتر( در مسابقات رسمی كه زیر نظر فیفا یا كنفدرایسون انجام می‏گیرد باید از توپهای آزمایش شده كه دارای علائم استاندارد است استفاده شود و علائم تأئید شده به این شكل می‏باشد.

الف:     نشانه رسمی (FIFA APPROVED)

ب:      نشانه رسمی (FIFA INSPECTED)

ج:       عبارت(INTERNATIONAL MATCHBALL STAN IDARD)

 قانون 3 - تعداد بازیكنان

 

تعداد بازیكنان یك تیم فوتسال 12 نفر می‏باشد كه 5 نفر بازیكن اصلی ( حتماً یكی از آنها دروازه‏بان می‏باشد) و 7 بازیكن ذخیره می‏باشد:

1-                تعویض در فوتسال نامحدود است.

2-                 در شروع بازی حداقل افراد یك تیم همان 5 نفر است یعنی اگر تیمی 4 نفره باشد بازی انجام نمی‏گیرد.

3-                 درصورت اخراج بازیكنان هرتیم به كمتر از 3 نفر رسید مسابقه باید تعطیل گردد.

4-                 كلیه تعویض ها باید از منطقه تعویض هر تیم انجام گیرد.

5-        چنانچه در جریان بازی تعویض درست صورت نگیرد، داور بازی را قطع و بازیكن تعویضی را به بیرون می‏فرستد و به بازیكن جانشین اخطار میدهد و بازی را با یك ضر به آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ مجدداً شروع نماید ( چنانچه در داخل محوطه جریمه بوده باشد ضربه آزاد غیرمستقیم بایستی از نقطه‏ای از خط 6 متری كه نزدیكترین فاصله با محل توقف داشته باشد زده شود).

قانون 4- وسایل بازیكنان

وسایل معمولی هربازیكن شامل پیراهن، شورت، جوراب، ساق بند و كفش ( ته صاف) می‏باشد.

1-                وسایل بازیكنان نباید برای دیگران خطرناك باشد.

 

1-                 پیراهن بازیكنان باید دارای شماره باشد.

2-                 دروازبان می‏تواند شلوار بلند بپوشد.

3-                 رنگ پیراهن دروازبان با دیگر بازیكنان باید متمایز باشد.

4-                 كفش بازیكنان باید از نوع كتانی یا چرم با كف لاستیكی باشد.

قانون 5- داور اصلی ( سرداور)

برای اداره هر بازی یك داور اصلی تعیین می‏گردد كه اختیارات و قدرتی را كه قانون به او تفویض نموده است به محض ورود به زمین بازی شروع و به محض خروج از آنجا پایان می‏یابد.

1-                داور باید قوانین را اجرا كند.

2-                 گزارش بازی را تنظیم كند.

3-                 تعطیلی كامل بازی و معلق كردن آن بعهده داور اصلی است.

4-                 تصمیم گیری در مورد توپ ، اخطار و اخراج.

5-                 مقابله با هرگونه اعمال غیرقانونی.

6-                 از جریمه كردن احساسی خودداری نماید.

7-                 قطع بازی در صورت مشاهده كردن بازیكن مصدوم شده ( بطور شدید)

 

قانون 6 - داور دوم ( كمك داور)

 

در هربازی یك داور دوم ( كمك داور) تعیین می‏گردد كه در سمت مخالف سرداور قرارگرفته و انجام وظیفه می‏نماید.

1-                در نبودن داور سوم و وقت نگهدار وظیفه دارد كه 2 دقیقه زمان اخراج بازیكنان را محاسبه نماید.

2-                 اطمینان از درست اجرا شدن تعویض.

3-                 محاسبه 1 دقیقه تایم اوت.

توجه*

اگر سرداور و داور دوم همزمان برای یك خطا سوت بزنند، اگر اختلاف نظر داشته باشند، سرداور تصمیم نهایی را می‏گیرد.

قانون 7 - داور سوم - وقت نگهدار

 

در هر بازی یك داور سوم و یك وقت نگهدار بایستی تعیین شود كه در خارج از زمین بازی، در امتداد خط میانی و درهمان سمت منطقه تعویض قرارگیرد.

1-       در بازی بین‏المللی باید داور سوم و وقت نگهدار جداگانه تعیین شود ولی در بازی‏های معمولی وظیفه هر دو را یك نفر می‏تواند انجام دهد.

2-                 استارت كرنومتر بعد از سوت داور و توقف آن در موقع توقف بازی.

3-                 كنترل یك دقیقه تایم اوت.

4-                 محاسبه دو دقیقه زمان برای بازیكن جانشین.

5-                 اعلام پایان نیمه اول و پایان كل بازی با سوت یا هر وسیله زنگ دار دیگر.

6-                 ثبت 5 خطای اول هر تیم و اعلام آن به داورها.

7-                 یادداشت نمودن گل ها و شماره بازیكن گل‏زننده.

8-                 ثبت نام بازیكنان اخطاری و اخراجی.

9-                 جایگزین شدن به جای داور یا كمك داور در صورت پیش آمدن مشكل.

 

                                    قانون 8- مدت بازی

 

وقت بازی دو نیمه 20 دقیقه‏ای بصورت فعال می‏باشد.

1-                هرتیم می‏تواند یك تایم اوت 1 دقیقه‏ای در هر نیمه داشته باشد.( تیم نمی‏تواند تایم را برای نیمه بعد نگه بدارد)

2-                 بازیكنان در تایم اوت باید كنار خط طولی بایستند ودستورات مربی را بگیرند.

3-                 زمان استراحت بین دونیمه نباید از 10 دقیقه تجاوز كند.

 

توجه:   (اگر بازی نیاز به نتیجه غیراز مساوی داشته باشد بازی به وقت اضافه كشیده می‏شود ودر وقت اضافی نباید تایم اوت گرفته شود).

 

                              قانون 9- شروع بازی

 

بازی در آغاز به صورت قرعه كشی با سكه انجام خواهد گرفت بدین صورت كه برنده سكه اختیار انتخاب زمین را دارد و تیم بازنده شروع كننده بازی می‏باشد.

1-           از ضربه شروع می‏توان مستقیماً گل زد.

2-              سوت شروع را داور اصلی می‏زند.

3-              ضربه باید رو به جلو زده شود.

4-              فاصله مدافعین در هنگام شروع بازی نباید از 3 متر كمتر باشد.

 

                                    قانون 10 - توپ در بازی و خارج ازبازی

 

توپ به هنگامی كه خارج از بازی است كه به طور كامل از خط طولی و یا از خط دروازه چه از هوا و چه از زمین گذشته باشد و بازی توسط داور قطع شده باشد.  توپ در بقیه اوقات دیگر از آغاز تا پایان مسابقه در بازی است.

1-             اگر توپ به سقف برخورد كند از نزدیكترین محل به خطوط زمین یا ضربه اوت توسط تیم مقابل انجام می‏شود.

2-              سایر شرایط مانند فوتبال معمولی است.

3-              دروازبان می‏تواند در جریان بازی توپ را با دست كنترل كرده و مستقیماً به زمین حریف بفرستند.

 

پرتاپ دروازبان اگر مستقیماً وارد دروازه شود گل به حساب نمی‏آید ( در جریان بازی نیز اگر    پرتاب كند و گل شود قبول نخواهد بود).

4-             دروازبان در جریان بازی می‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل حساب می‏شود.

 

                                   قانون 11- روش بدست آمدن گل

 

به جز مواردی كه در این قوانین مستثنی شده یك گل وقتی به حساب می‏آید كه تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور كرده باشد به شرطی كه بازیكنی از تیم مهاجم توپ را با دست یا بازو، پرتاب، حمل یا هل نداده باشد.

برنده بازی تیمی خواهد بود كه گل بیشتری زده باشد.  اگر گلی بدست نیاید یا به تعداد مساوی گل زده شود بازی مساوی محسوب می‏شود. ( مگر در مواردی كه حتماً باید بازی نتیجه داشته باشد).

1-             روش گل زدن مانند فوتبال معمولی است.

2-              اما اگر دروازبان پرتاب را مستقیماً با دست وارد دروازه حریف نماید گل قابل قبول نخواهد بود.

 

                                       قانون 12- خطاها و رفتار ناشایست

 

تمام خطاها مانند فوتبال معمولی است شامل:

1-             لگد زدن به حریف یا اقدام به آن.

2-              پشت پازدن به حریف

3-              پریدن روی حریف

4-              تنه شدید و خطرناك

5-              به حریف از پشت و یا با شانه تنه بزند

6-              زدن حریف یا اقدام به آن یا به سوی او آب دهان پرتاب كند

7-              گرفتن حریف.

8-              هل دادن

9-              تكل زدن یا اقدام به تكل خطرناك ( دروازبان از این مورد در محوطة خود مستثنی است)

10-          لمس كردن توپ با دست

چنانچه بازیكنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا با نیروی نامتعادلی با بیش از اندازه یكی از 10 خطای بالا را در داخل محوطه جریمه خود علیه حریف مرتكب شود بدون توجه به محل توپ، به شرطی كه توپ در بازی باشد با یك ضربه پنالتی جریمه خواهد شد.

هرگاه بازیكنی یكی از چهار خطای زیرا مرتكب شود، با یك ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا جریمه خواهد شد ( مگر اینكه خطا درداخل محوطه جریمه اتفاق افتاده باشد كه در این حالت ضربه آزاد غیرمستقیم بایستی از نقطه‏ای از خط 6 متری كه نزدیكترین فاصله را با محل خطا داشته باشد، زده شود)

1-             بازی كردن به نحوی كه به عقیده داور خطرناك باشد ( مانند اقدام به زدن توپ در حالیكه توپ در دست دروازبان است)

2-       زمانی كه با توپ بازی نمی‏كند و عمداً حریف را سد كرده است ( یعنی بین حریف و توپ بدود یا بدن خود را طوری قراردهد كه برای حریف ایجاد مانع كند)

3-              به دروازبان حمله كند (‌به جز در مواردی كه دروازبان از محوطة خود خارج شده باشد)

4-              وقتی به عنوان دروازبان بازی می‏كند:

الف:     گرفتن توپ با دست بعد از پاس بازیكن خودی.

ب:      نگه داشتن ( بازی كردن با توپ) در زمین خود بیش از 4 ثانیه.

ج:       بعد از رها كردن یا رفع توپ یا پرتاب كردن با دست قبل از اینكه توپ به نیمه زمین حریف برود و یا حریف آن را لمس كند، توپ را از هم‏تیمی خود دریافت نماید.

·     باید یك ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محلی كه خطا اتفاق افتاده اعلام شود.    ( اگر این خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده باشد، ضربة آزاد غیرمستقیم باید از نقطه‏ای روی خط 6 متر كه نزدیكترین فاصله با محل خطا بوده زده شود.

          موارد اخطار

بازیكنی اخطار خواهد گرفت كه یكی از حركات زیر را انجام دهد:

1-                مكرراً قوانین باری را نقض كند.

2-                 شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد

3-                 مرتكب رفتارهای غیرورزشی شود.

4-                 اعتراض به تصمیم داوران

5-                 رعایت نكردن فاصله لازم در هنگام شروع مجدد بازی

6-                 ترك كردن عمدی زمین بدون اجازه داور

( جهت تخلف های فوق، داوران بایستی علاوه بر اخطار مربوط به شرطی كه نقص قانون شدیدتری صورت نگرفته باشد یك ضربة آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام كنند)

 

 

                                             موارد اخراج

 

 

زمانی كه بازیكن اقدام به یكی از 7 خطای زیر كند باید به او كارت قرمز نشان داده شود( 2 دقیقه بعد بازیكن جایگزین می‏گردد.)

1-             مرتكب خطای شدید در بازی شود.

2-              مرتكب برخورد زننده شود.

3-              پرتاب آب دهان برروی حریف

4-       زدن توپ با دست بطوری كه حریف را از یك گل یا موقعیت آشكار گل محروم نماید         ( این عمل شامل دروازبان در داخل محوطه جریمه خودش نمی‏شود)

5-       موقعیت آشكار گل حریف را كه به سمت دروازه او درحال پیشروی می‏باشد با ارتكاب خطایی كه جریمه آن ضربه آزاد مستقیم یا ضربه پنالتی است، سلب نماید.

6-              كلمات ركیك بر زبان بیاورد.

7-              اخطار دوم را دریافت كند.

·     بازیكنی كه از زمین اخراح می‏گردد نمی‏تواند به بازی برگردد و همچنین نمی‏تواند روی نیمكت ذخیره بنشیند و حتماً باید به رختكن هدایت شود. تیم وی 2 دقیقه بعد از اخراج می‏تواند تكمیل شود، مگر قبل از پایان 2 دقیقه گلی دریافت كرده باشد.  در این موارد شرایط زیر باید اعمال شود.

الف:    وقتی 5 بازیكن در مقابل 4 بازیكن وجود داشته باشد، اگر تیمی كه تعداد بازیكن بیشتری دارد گل بزند آنگاه تیم 4 نفره می‏تواند تكمیل شود.

ب:      چنانچه هردو تیم 4 نفره باشند و گل زده شود هر دوتیم كامل می‏شود.

ج:      چنانچه تیمی كه بازیكنان كمتری دارد گل بزند، بازی بدون تغییر تعداد بازیكنان ادامه پیدا می‏كند.

د:       اگر تیمی پیش از یك بازیكن بیرون داشته باشد تیمی كه دارای تعداد بازیكنان بیشتری می‏باشد گل بزند فقط 1 بازیكن می‏تواند جایگزین شود.

 

                                 قانون 13- ضربه آزاد

 

ضربات آزاد تحت دو عنوان دسته بندی می‏شوند:

1-        ضربات آزاد مستقیم ( كه از آن ضربات می‏توان مستقیم به تیم حریف گل بزند)

2-    ضربات آزاد غیرمستقیم ( كه از آن ضربات نمی‏توان به تیم حریف گل زد مگر اینكه قبل از ورود به دروازه حریف توسط بازیكن دیگری به غیراز زننده ضربه آزاد لمس یا بازی شده باشد)

·          حداقل فاصله‏ای كه باید رعایت شود 5 متر می‏باشد.

( باید توجه داشته باشید كه هنگام زدن ضربة آزاد توپ باید ساكن باشد و زننده ضربه تا زمانی كه توپ توسط بازیكن دیگری لمس یا بازی شده باشد، نباید دو مرتبه با آن توپ بازی كند)

·           ضربه در زمان 4 ثانیه باید زده شود در غیراینصورت به تیم حریف داده خواهد شد.                      

( در زمان ضربه كرنر اگر قانون 4 ثانیه رعایت نگردد دروازبان از داخل محوطه خودی شروع كننده مجدد بازی می‏باشد)

·     جهت تشخیص ضربه آزاد غیرمستقیم از ضربة آزاد مستقیم، داوران باید به هنگام اعلام یك ضربه آزاد غیرمستقیم برای نشان دادن نوع خطا دست خود را بالا برده و تا زمانی كه توپ توسط بازیكن دیگری لمس یا بازی شده باشد، دست خود را در آن وضعیت نگه دارند.

 

                                   قانون 14- خطاهای جمع شده

 

 1 -  هرتیم از ابتدای شروع بازی هر یك از 10 خطایی كه جریمه آن ضربه آزاد مستقیم است  (‌10 گانه) را مرتكب شود یك خطا در برگ داوری ثبت شده و هرگاه تعداد خطاهای آن در یك نیمه به 5 رسید از خطای ششم یكی از خطاهای ذكـر شـده ( 10 گانه) را مرتكب شود با یك ضربه آزاد مستقیم بدون حضور موانع از روی نقطه پنالتی دوم (‌10 متری) و یا محل وقوع خطا طبق مقرراتی كه در زیر توضیح داده خواهد شد، جریمه می‏گردد.

الف:    اگر خطای ششم به بعد بین نقطه پنالتی دوم و خط دروازه تیم خطا كننده باشد، از مهاجم كه حق زدن ضربه را دارد پرسیده می‏شود كه از روی نقطه پنالتی دوم تمایل دارد ضربه را بزند و یا از محل وقوع خطا، این به اختیار مهاجم است.

ب:      برای اجرای ضربه پنالتی دوم، بازیكنان می‏بایست به فاصله 5 متر بعد از توپ و پشت ضربه زننده قراربگیرند.

ج:        زننده ضربه باید به قصد زدن گل ضربه بزند و مجاز نیست توپ را به بازیكن دیگری پاس دهد.

د:         اگر بازی به وقت اضافی كشیده شود همه خطاهای اتفاق افتاده در نیمه دوم در جمع خطاهای وقت اضافه به حساب می‏آید. 

 

 جرایم 

برای هر گونه نقص این قانون:

الف:     توسط تیم مدافع ( چنانچه توپ گل نشود، ضربه بایستی تكرار شود.)

ب:      توسط تیم مهاجم ( به جز زننده ضربه، چنانچه توپ گل شود، گل بایستی مردود اعلام شده و ضربه تكرار شود.)

نكته مهم: ( باید توجه داشت برای 5 خطا اول تیم مدافع می‏تواند سدكند ولی از خطای ششم به بعد حق سد كردن را ندارد)

                                  قانون 15-     ضربات پنالتی

 

1-        ضربه پنالتی اصلی باید زننده اش مشخص باشد.

2-         ضربه زننده باید توپ را رو به جلو بزند.

3-         بازیكنانی كه نزدیك به توپ هستند باید حداقل 5 متر فاصله داشته باشند و همه خارج از قوس جریمه باشند.

                          

                              قانون 16- ضربه اوت

 

هرگاه تمام توپ از خط طولی، چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایستی از محلی كه خارج شده، توسط یكی از بازیكنان تیم مقابل بازیكنی كه آخرین مرتبه آن را لمس نموده است، به داخل بازی به هرجهت، با پا زده می‏شود.

1-             توپ باید روی خط و ساكن باشد.

2-              قسمتی از پا ی زننده می‏تواند روی خط یا بیرون خط طولی باشد.

3-              حریف باید فاصله 5 متر را رعایت كند.

4-              اگر زننده پیش از 4 ثانیه مكث كند ضربه به تیم حریف داده خواهد شد.

5-       ضربه زننده نمی‏تواند دوبار با توپ بازی كند ( یعنی وقتی اوت را می‏زند تا قبل از اینكه به بازیكن دیگری توپ برخورد نكند نمی‏تواند با آن بازی كند)

 

                                   قانون 17- پرتاب دروازه

 

1-     دروازبان موقع پرتاب توپ با دست باید در محوطه جریمه باشد.

2-­     به محض پرتاب توپ دروازه به بیرون بازی قانونی خواهد بود.

3-     حریف باید بیرون محوطة جریمه باشد.

4-          پرتاب توپ توسط دروازه بان باید درمدت زمان 4 ثانیه اجرا شود.

5-         دروازبان می‏تواند به هرنقطه از زمین كه می‏خواهد توپ را پرتاب نماید.

6-       پرتاب دروازبان اگر مستقیماً وارد دروازه شود گل محسوب نخواهد شد.

7-        دروازه در حال بازی می‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل محسوب می‏گردد.

 

 

جرایم

 

1-      بعد از پرتاب اوت دروازه، دروازبان نمی‏تواند توپ را ازهم تیمی خود دریافت نماید مگر اینكه توپ به زمین حریف رفته باشد و یا اینكه در زمین متعلق به خود یا حریف لمس یا بازی شده باشد.

2-       دروازبان در هر قسمتی از زمین متعلق به خود اگر توپ را چه با پا و چه با دست در جریان بازی كنترل نماید نباید پیش از 4 ثانیه در اختیار داشته باشد ولی دروازبان در زمین حریف می‏تواند مانند سایر بازیكنان بیش از 4 ثانیه مالكیت توپ را داشته باشد و با پا بازی كند.

 

                                قانون 18 - ضربه كرنر

 

هرگاه تمام توپ توسط یكی از بازیكنان تیم مدافع از خط دروازه به استثنای قسمتی كه بین دو تیر عمودی واقع شده عبور داده شود بایستی یك ضربه كرنر به نفع تیم مهاجم اعلام شود.

1-             ضربه كرنر باید با پا زده شود.

2-              فاصله 5 متر تیم مدافع باید رعایت شود.

3-              اگر ضربه كرنر پیش از 4 ثانیه بطول انجامید- دروازبان شروع كننده مجدد بازی است.

4-            زننده ضربه نمی‏تواند 2 بار با توپ بازی كند

·         ضربات پنالتی جهت تعیین تیم برنده در صورت تساوی

درصورتی كه جهت تعیین تیم برنده مسابقه ضربات پنالتی باید زده شود،

 

شرایط زیر می‏بایست اعمال شود:

1-         داور اصلی باید دروازه‏ای را كه تمام ضربات بایستی به آن زده شود انتخاب كند.

2-          تصمیم گیری در مورد اینكه كدام تیم باید ضربه اول را بزند توسط داور اصلی و بعد از قرعه‏كشی با سكه انجام می‏گیرد.

3-          برنده سكه اولین ضربه را می‏زند.

4-        كاپیتان ( مربی) باید نام زنندگان ضربه را از بین 12 نفر لیست اولیه به داور بدهد.

5-     اگر تیمی تعداد كمتری دارد باید تیم مقابل به همان تعداد بازیكنانش را خارج كند تا پنالتی دور اول بطور برابر زده شود یعنی ( 5 به 4 باشند - تیم 5 نفره باید یك نفر را كنار بگذارد و 11 به 11 پنالتی ها را شروع كنند)

6-          اگر ضربات در دور اول مساوی بود ضربات توسط ذخیره ها یكی یكی ادامه می‏یابد.

7-        هركس بعنوان دروازبان می‏تواند داخل دروازه قرار بگیرد.

8-          بازیكنان اخراجی حق ندارند در ضربات شركت كنند.

 

* 5 نفر اول از بین 12 نفر لیست اصلی انتخاب می‏شوند نه افرادی كه آخرین لحظه در زمین بوده‏اند.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی